ข่าวและกิจกรรม
ลูกค้าThaiPBS Shop ท่านใดที่สั่งซื้อหนังสือหนังพาไป จากThaiPBS Shop จะได้รับลายเซ็นจาก บอล ยอด ทันที
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ามีดังนี้ กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า, ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร, ส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงิน