วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Last updated: 2016-07-06  |  5741 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการสั่งซื้อสินค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้า ของ ThaiPBS ได้ง่ายๆ ตามวิธีการดังนี้ 
     1. สามารถซื้อและรับสินค้าด้วยตัวเองที่องค์การฯ
     2. สั่งซื้อผ่านองค์การฯ โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
          ขั้นที่ 1 กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า (ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มคลิกที่นี่)
          สำคัญ กรุณาแจ้งรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนยอดเงินที่ต้องจ่ายให้ชัดเจน
          ขั้นที่ 2 เลือกวิธีการชำระเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
          หรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขา ดังนี้ 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

 • ท่านสามารถทำใบสั่งซื้อเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม ที่ทางองค์การฯกำหนด โดยให้เขียนรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ จำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ และจำนวนเงินที่จ่าย ลงในใบหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) ให้ชัดเจน
 • หลัง จากที่ท่านส่งใบสั่งซื้อ และหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางองค์การฯ จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งยืนยันการรับใบสั่งซื้อและหลักฐานโอนเงิน และจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านจะได้รับสินค้าภายในเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทางองค์การฯ ได้รับใบสั่งซื้อ
 • ใน กรณี ที่ท่านส่งใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ มีข้อพึงระมัดระวังที่ทางองค์การฯ อาจไม่สามารถจัดส่งหนังสือถึงมือท่านได้ ดังนี้คือ
  1.ควรกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนใบสั่งซื้อให้ชัดเจน และครบถ้วน
  2.ควรกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ในใบสำเนาการโอนเงินกำกับไว้ชัดเจน
 • เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือใบสั่งซื้อต้องเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก
 • โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสั่งซื้อนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทุกๆ วันศุกร์ โดยคิดค่าบริการจัดส่งสินค้า 50 บาท และ 100 บาท/3 ชิ้นขึ้นไป

ช่องทางการชำระเงิน
     การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขา ดังนี้ 

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
 • ท่านสามารถทำใบสั่งซื้อเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม ที่ทางองค์การฯกำหนด โดยให้เขียนรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
 • โทรศัพท์ อีเมลล์ จำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ และจำนวนเงินที่จ่าย ลงในใบหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) ให้ชัดเจน
 • หลังจากที่ท่านส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางองค์การฯ จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งยืนยันการรับใบสั่งซื้อและหลักฐานโอนเงิน และจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านจะได้รับสินค้าภายในเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ทางองค์การฯ ได้รับใบสั่งซื้อ
 • ในกรณี ที่ท่านส่งใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทางแฟกซ์ มีข้อพึงระมัดระวังที่ทางองค์การฯ อาจไม่สามารถจัดส่งหนังสือถึงมือท่านได้ ดังนี้คือ
       1.ควรกรอกแบบฟอร์มหรือเขียนใบสั่งซื้อให้ชัดเจน และครบถ้วน
       2.ควรกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ในใบสำเนาการโอนเงินกำกับไว้ชัดเจน
 • เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มหรือใบสั่งซื้อต้องเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก
 • โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสั่งซื้อนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
 • การจัดส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าให้ทุกๆ วันศุกร์ โดยคิดค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ 1-2 ชิ้น ราคา 50 บาท         3 ชิ้นขึ้นไป ราคา  100  บาท
 • รบกวนลูกค้าเช็คสินค้าที่สั่งเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่  พร้อมกับบวกเงินค่าจัดส่งโอนมาพร้อมกัน

Powered by MakeWebEasy.com